Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
dinsdag, 28 februari 2012 11:56

Valutawinst op besmette lening na saldering vrijgesteld

Geschreven door 

BV X nam in 2004 bij haar in België gevestigde moeder NV A een dollarlening op die zij bestemde voor de financiering van een lening aan haar in Nederland gevestigde dochter-BV B. De inspecteur en BV X waren het erover eens dat de rente die BV X in 2004 terzake van de lening (€ 490.880) was verschuldigd, niet aftrekbaar was op grond van artikel 10a, lid 2, b, Wet Vpb. Zij verschilden echter van mening over het antwoord op de vraag of het bij de aflossing van de lening gerealiseerde valutawinst van € 4.240.672 belast was. Rechtbank Haarlem verklaarde het beroep van BV X gegrond, maar op het hoger beroep van de inspecteur besliste Hof Amsterdam dat valutawinst op een besmette lening slechts buiten de winst bleef voorzover zij de niet-aftrekbare rente, kosten en valutaverliezen op de lening niet oversteeg. BV X ging in cassatie en de staatssecretaris stelde incidenteel beroep in cassatie in. 

De Hoge Raad besliste dat valutawinsten moesten worden gesaldeerd met de renten en kosten en met eventueel geleden valutaverliezen. Als het bedrag van valutawinsten hoger was dan het gezamenlijke bedrag van renten, kosten en valutaverliezen, lag het volgens de Hoge Raad niet in de rede om het bedrag van de valutawinsten te stellen op ten hoogste het bedrag van de voor de toepassing van artikel 10a, lid 2, Wet Vpb in aanmerking te nemen negatieve posten. De Hoge Raad volgde de door Rechtbank Haarlem gegeven uitleg en verklaarde het beroep in cassatie van BV X gegrond.

Redactie Fiscaal up to Date  28-2-2012

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date brengt u elke week toegankelijker, sneller en kritischer dan wie ook op de hoogte van ál het fiscale nieuws en wat daarmee direct en indirect verband houdt. De belangrijkste, de interessantste en meeste bijzondere zaken worden voorzien van voor de praktijk noodzakelijke commentaren.

Van alle rechterlijke uitspraken wordt nog geen 5% voor publicatie vrijgegeven, terwijl steeds weer blijkt dat ook de overige 95% voor de adviespraktijk van groot belang is of kan zijn.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login