Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
dinsdag, 03 april 2012 11:42

Sale-lease-back van school door gemeente misbruik van recht

Geschreven door 

De gemeente Middelharnis besloot in augustus 2002 voor de bouw van een nieuw schoolgebouw voor de scholengemeenschap een BTW-besparende constructie toe te passen. In augustus 2003 werd de Stichting A opgericht. De stichting kocht het schoolgebouw met geleend geld van de gemeente en ging het vervolgens aan de gemeente verhuren. De inspecteur legde een naheffingsaanslag op van € 1,4 mln terzake van de BTW, die de gemeente in aftrek had gebracht op de voorbereiding en de bouw van het schoolgebouw. Hof Den Haag besliste dat de gemeente met de overdracht van het schoolgebouw aan de stichting een levering had verricht, omdat zij de macht om als eigenaar over het schoolgebouw te beschikken aan A had overgedragen. De BTW in verband met die levering was volgens het Hof echter toch niet aftrekbaar, omdat het geheel van feiten en omstandigheden als misbruik van recht moest worden aangemerkt. De gemeente ging in cassatie.

De Hoge Raad verwierp de primaire stelling van de gemeente dat de beslissing van het Hof niet in overeenstemming zou zijn met de jurisprudentie van de Hoge Raad over het recht op aftrek van BTW bij zogenoemde sale-and-lease-back-transacties met onroerende zaken. Vervolgens besliste de Hoge Raad dat het Hof niet een onjuiste rechtsopvatting of een ontoereikend gemotiveerde uitspraak had gedaan met betrekking tot de conclusie dat de gekozen constructie het behalen van een (substantieel) belastingvoordeel was. De beslissing van het Hof was volgens de Hoge Raad van feitelijke aard en niet onbegrijpelijk. Hier deed niet aan af dat het normaal zou zijn dat gemeenten het beheer van schoolgebouwen verzelfstandigden, aangezien het Hof had beslist dat het behalen van een belastingvoordeel en niet de verzelfstandiging van het beheer het wezenlijke doel was geweest van het samenstel van rechtshandelingen. De Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie van de gemeente ongegrond.

futd

Laatst aangepast op dinsdag, 03 juli 2012 13:06
Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date brengt u elke week toegankelijker, sneller en kritischer dan wie ook op de hoogte van ál het fiscale nieuws en wat daarmee direct en indirect verband houdt. De belangrijkste, de interessantste en meeste bijzondere zaken worden voorzien van voor de praktijk noodzakelijke commentaren.

Van alle rechterlijke uitspraken wordt nog geen 5% voor publicatie vrijgegeven, terwijl steeds weer blijkt dat ook de overige 95% voor de adviespraktijk van groot belang is of kan zijn.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login