Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
dinsdag, 27 maart 2012 15:56

Premies vrijwillige ANW-vangnetverzekering niet aftrekbaar

Geschreven door 

X was in dienstbetrekking. Hij had vrijwillig een Anw-vangnetverzekering afgesloten bij het Pensioenfonds van zijn werkgever op grond waarvan zijn echtgenote een inkomensvoorziening kreeg na zijn overlijden. In de polisvoorwaarden stond dat de verzekering geen premievrije waarde of afkoopwaarde had. Verder werd in de polisvoorwaarden niet uitgesloten dat de aanspraak op uitkeringen werd vervreemd of (formeel of feitelijk) tot voorwerp van zekerheid diende. In zijn aangifte IB 2003 claimde X aftrek van de premie voor de vangnetverzekering. De Hoge Raad was het met Hof Amsterdam eens dat geen sprake was van negatief loon.

Daarbij merkte de Hoge Raad op dat de enkele omstandigheid dat een betaling achterwege zou zijn gebleven als niet sprake was geweest van een dienstbetrekking, onvoldoende was om het voor (negatief) loon vereiste verband tussen de dienstbetrekking en die betaling aan te nemen. De Hoge Raad was het vervolgens ook met het Hof eens dat de premie niet aftrekbaar was als premie voor een lijfrente. Daarvoor was vereist dat het ging om een aanspraak op periodieke uitkeringen die niet kon worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven of formeel of tot zekerheid kon dienen. De polisvoorwaarden van de verzekering van X bevatte geen bepaling die uitsloot of verbood dat de aanspraak op uitkeringen werd vervreemd of (formeel of feitelijk) tot voorwerp van zekerheid diende. De Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie van X ongegrond.

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date brengt u elke week toegankelijker, sneller en kritischer dan wie ook op de hoogte van ál het fiscale nieuws en wat daarmee direct en indirect verband houdt. De belangrijkste, de interessantste en meeste bijzondere zaken worden voorzien van voor de praktijk noodzakelijke commentaren.

Van alle rechterlijke uitspraken wordt nog geen 5% voor publicatie vrijgegeven, terwijl steeds weer blijkt dat ook de overige 95% voor de adviespraktijk van groot belang is of kan zijn.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login