Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
dinsdag, 05 juli 2011 14:08

Overdrachtsbelasting vanaf 15 juni 2011 verlaagd naar 2%

Geschreven door 

De ministerraad heeft op 1 juli 2011 ingestemd met een tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting. Voor de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 gaat het tarief van 6% naar 2%. Het moment van de juridische overdracht van de woning is daarbij bepalend. In combinatie met het handhaven van de hypotheekrenteaftrek moet dit leiden tot een impuls voor de woningmarkt. De goedkeuring tot tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting is opgenomen in een beleidsbesluit, waarin dit verder als volgt is uitgewerkt:

  • De maatregel ziet uitsluitend op de verkrijging van woningen of van rechten waaraan deze zijn onderworpen. Onder woningen wordt in dit kader verstaan onroerende zaken die naar hun aard zijn bestemd voor bewoning door particulieren. Het maakt niet uit of de verkrijger de woning zelf gaat bewonen of dat de verkrijger de woning verhuurt aan een particulier.
  • Tot de woning behoren de ondergrond en de tuin, maar ook aanhorigheden zoals garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, tuinhekken en dergelijke die zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning. Een garage die tot hetzelfde gebouwencomplex als de woning behoort, wordt ook tot de woning gerekend.
  • Tijdelijke leegstand ontneemt aan de onroerende zaak niet het karakter van woning.
  • Niet als woning aan te merken zijn: bedrijfsgebouwen en -ruimtes, afzonderlijke garageboxen, hotels/pensions, asielzoekerscentra, een onroerende zaak die bestemd is voor gebruik als een verpleeg- of verzorgingsinstelling of ziekenhuis, internaten en grond bestemd voor woningbouw.

De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting zal worden voldaan door:

  1. Invoering van een bankenbelasting.
  2. Grondslagverbreding vennootschapsbelasting (w.o. reparatie van het Bosal-gat).
  3. Het samenvoegen van de spaarloonregeling en de levensloopregeling voor verlofsparen in een nieuwe vitaliteitsregeling, waardoor vanaf 1 januari 2012 niet meer kan worden ingelegd in de spaarloonregeling.
  4. Verhoging assurantiebelasting.

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date brengt u elke week toegankelijker, sneller en kritischer dan wie ook op de hoogte van ál het fiscale nieuws en wat daarmee direct en indirect verband houdt. De belangrijkste, de interessantste en meeste bijzondere zaken worden voorzien van voor de praktijk noodzakelijke commentaren.

Van alle rechterlijke uitspraken wordt nog geen 5% voor publicatie vrijgegeven, terwijl steeds weer blijkt dat ook de overige 95% voor de adviespraktijk van groot belang is of kan zijn.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login