Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
dinsdag, 08 november 2011 13:58

Ontbreken echtgenotenvrijstelling bij recht van overgang niet discriminerend

Geschreven door 

De in België wonende Belgische mevrouw X verkreeg het vruchtgebruik van de nalatenschap van haar op 9 augustus 2007 overleden echtgenoot. Tot de nalatenschap behoorden in Nederland gelegen onroerende zaken. Mevrouw X ging in beroep tegen de aan haar opgelegde aanslag in het recht van overgang van € 220.500. Hof Den Bosch besliste dat er geen reden was om de aanslag op Europeesrechtelijke gronden te vernietigen, omdat uit vaste jurisprudentie van het EU-Hof van Justitie volgde dat de EU-lidstaten met betrekking tot de directe belastingen eenzijdig of in verdragen de criteria voor de verdeling van hun heffingsbevoegdheid mochten vaststellen.

Van de op het zakelijke bronbeginsel gebaseerde heffing van het recht van overgang kon volgens het Hof niet worden gezegd dat het onverenigbaar was met Europees recht. Vervolgens besliste het Hof dat ook het onthouden van de zogenoemde echtgenotenvrijstelling aan mevrouw X niet in strijd was met het Europees recht. Daarvan zou volgens het Hof alleen sprake zijn als het door haar verkregen vermogen een zodanig deel van de belastbare verkrijging was dat België bij de heffing van successierecht geen rekening kon houden met de persoonlijke draagkracht of de persoonlijke en gezinssituatie. Daarvan was volgens het Hof geen sprake, omdat de waarde van de in Nederland gelegen onroerende zaken ongeveer 47% van de totale waarde van de nalatenschap bedroeg en België het vermogen met successierecht had belast en daarbij vrijstellingen had toegepast voor de echtelijke woning en de pensioenrechten. Het Hof verklaarde het hoger beroep van mevrouw X ongegrond.

Redactie Fiscaal up to Date  8-11-2011

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date brengt u elke week toegankelijker, sneller en kritischer dan wie ook op de hoogte van ál het fiscale nieuws en wat daarmee direct en indirect verband houdt. De belangrijkste, de interessantste en meeste bijzondere zaken worden voorzien van voor de praktijk noodzakelijke commentaren.

Van alle rechterlijke uitspraken wordt nog geen 5% voor publicatie vrijgegeven, terwijl steeds weer blijkt dat ook de overige 95% voor de adviespraktijk van groot belang is of kan zijn.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login