Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
dinsdag, 23 augustus 2011 12:00

Niet tot ondernemingsvermogen behorende gelden verhinderde afwaardering in box I

Geschreven door 

Het echtpaar X dreef in maatschapsverband een tandartsenpraktijk. Zij beschikten over diverse bankrekeningen, waaronder een Bonusspaarrekening die zij in 2003 hadden aangegeven in box III. In de loop van 2004 stelde X gelden ter beschikking aan ene A. Ultimo 2004 had X in totaal € 190.0000 aan gelden uitstaan bij A. Het geld was afkomstig van de Bonusspaarrekening. In november 2006 stelde de inspecteur vragen over de gelden. Daarop antwoordde X dat de gelden niet waren ingelegd via de onderneming, dat de gelden afkomstig waren van spaargeld, dat zij de gelden in de periode 2001 tot en met 2005 hadden vermeld in box III en dat de leningen niet waren overgedragen aan de onderneming. In 2005 werd bekend dat A geld rondpompte en dat hij met de inleggelden van nieuwe deelnemers zijn verplichtingen tegenover eerdere inleggers financierde. In juni 2005 werd A failliet verklaard.

In hun aangiften IB 2004 en 2005 gaf het echtpaar de vordering op A niet aan. In een aanvulling op hun aangiften 2005 verzochten zij de vordering in 2005 alsnog in de balans van de onderneming op te nemen en af te waarderen tot nihil wegens oninbaarheid. Toen de inspecteur dit niet accepteerde, ging het echtpaar in beroep.

Rechtbank Haarlem besliste dat het uitlenen van gelden niet behoorde tot de normale bedrijfsuitoefening van X zodat de vordering slechts tot het ondernemingsvermogen kon behoren als sprake was van belegging van tijdelijk overtollige liquide middelen. Niet in geschil was dat bij X het voornemen bestond tot vervanging van hun praktijkruimte. Met het bestaan van dat vervangingsvoornemen had X echter niet onderbouwd dat de liquide middelen tijdelijk overtollig waren. De plannen voor herinvestering waren met name wat betreft de financiering te vaag gebleven. X had niet aannemelijk gemaakt dat de liquide middelen bestemd waren om uitvoering te geven aan het vervangingsvoornemen. Dat betekende dat de inspecteur de vordering terecht tot het inkomen in box III had gerekend.

Redactie Fiscaal up to Date  23-8-2011

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date brengt u elke week toegankelijker, sneller en kritischer dan wie ook op de hoogte van ál het fiscale nieuws en wat daarmee direct en indirect verband houdt. De belangrijkste, de interessantste en meeste bijzondere zaken worden voorzien van voor de praktijk noodzakelijke commentaren.

Van alle rechterlijke uitspraken wordt nog geen 5% voor publicatie vrijgegeven, terwijl steeds weer blijkt dat ook de overige 95% voor de adviespraktijk van groot belang is of kan zijn.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login