Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
dinsdag, 18 december 2012 10:43

Hoge Raad geeft happy end aan nasleep Van der Steen: naheffingen van tafel

Geschreven door 

De Hoge Raad heeft twee arresten gewezen over de BTW-gevolgen voor een DGA naar aanleiding van het Van der Steen-arrest van het EU-Hof van Justitie van 18 oktober 2007. In dat arrest besliste het EU-Hof, anders dan de Hoge Raad in een arrest van 26 april 2002, dat een DGA die, ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst met zijn BV, in naam en voor rekening van die BV alle werkzaamheden van die BV verricht, géén ondernemer is voor de BTW. Dit arrest had tot gevolg dat een DGA vanaf 18 oktober 2007 niet meer als ondernemer kon worden aangemerkt. Na dit arrest van het EU-Hof stelde de Belastingdienst dat de in aftrek gebrachte voorbelasting moest worden nageheven. Rechtbank Den Haag en Hof Amsterdam beslisten dat dit niet kon.

Op het beroep in (sprong)cassatie van de staatssecretaris heeft de Hoge Raad beslist dat de DGA door het arrest Van der Steen niet als ondernemer voor de BTW kon worden aangemerkt, waardoor geen sprake was van een belastbaar feit noch van verschuldigdheid van BTW. Het recht op aftrek van BTW dat was genoten in strijd met de Zesde BTW-Richtlijn en de Wet OB zou volgens de Hoge Raad op grond van artikel 20 AWR kunnen worden nageheven, maar de bevoegdheid daartoe werd volgens de Hoge Raad beperkt door het rechtszekerheidsbeginsel. De rechten van belastingplichtigen, die zijn verworven door te handelen overeenkomstig de door de nationale rechter in hoogste instantie gewezen jurisprudentie, konden volgens de Hoge Raad niet met terugwerkende kracht worden ontnomen als later bleek dat die jurisprudentie in strijd is met een Europese richtlijn. De Hoge Raad verklaarde de beroepen in cassatie van de staatssecretaris ongegrond.

Redactie Fiscaal up to Date  18-12-2012

Fiscaal up to Date

Laatst aangepast op donderdag, 03 januari 2013 14:34
Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date brengt u elke week toegankelijker, sneller en kritischer dan wie ook op de hoogte van ál het fiscale nieuws en wat daarmee direct en indirect verband houdt. De belangrijkste, de interessantste en meeste bijzondere zaken worden voorzien van voor de praktijk noodzakelijke commentaren.

Van alle rechterlijke uitspraken wordt nog geen 5% voor publicatie vrijgegeven, terwijl steeds weer blijkt dat ook de overige 95% voor de adviespraktijk van groot belang is of kan zijn.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login