Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 28 december 2011 09:52

Geen schadeplicht jegens fiscus na onjuiste etikettering pand

Geschreven door 

X exploiteerde zijn onderneming in een pand dat eigendom was van zijn echtgenote. Het pand bestond uit een bedrijfsruimte en een afzonderlijk toegankelijke bovenwoning, waar het echtpaar woonde. X had het pand vanaf de aankoop door zijn echtgenote in 1966 volledig tot zijn ondernemingsvermogen gerekend. In 2002 staakte X de onderneming. De inspecteur rekende de boekwinst van € 231.000 op het pand tot de stakingswinst. Hof Den Haag stelde vast dat het pand niet tot het ondernemingsvermogen van X behoorde, maar X had het pand wel van meet af aan als ondernemingsvermogen gepresenteerd en in zijn fiscale winstberekening daarvan de vruchten geplukt.

Het was volgens het Hof onaanvaardbaar dat daardoor een stuk van de totale winst die X met zijn onderneming behaalde buiten de belastingheffing zou blijven. X moest volgens het Hof de inspecteur een redelijke tegemoetkoming bieden voor de door de fiscus geleden schade, die het Hof in goede justitie berekende op € 70.000. Op het beroep in cassatie van X besliste de Hoge Raad dat met de foutenleer ook moest worden hersteld het ten onrechte activeren van een vermogensbestanddeel waarvan ten onrechte afschrijvingen ten laste van de winst waren gebracht. Volgens de Hoge Raad verschafte de foutenleer geen grondslag voor het alsnog in de belastingheffing betrekken van die voordelen, omdat die niet waren ontstaan door het herstel van de gemaakte balansfout. De Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie van X gegrond en verwees de zaak naar Hof Amsterdam.

Redactie Fiscaal up to Date  28-12-2011

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date brengt u elke week toegankelijker, sneller en kritischer dan wie ook op de hoogte van ál het fiscale nieuws en wat daarmee direct en indirect verband houdt. De belangrijkste, de interessantste en meeste bijzondere zaken worden voorzien van voor de praktijk noodzakelijke commentaren.

Van alle rechterlijke uitspraken wordt nog geen 5% voor publicatie vrijgegeven, terwijl steeds weer blijkt dat ook de overige 95% voor de adviespraktijk van groot belang is of kan zijn.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login