Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 05 oktober 2011 16:28

Fiscus moest onevenredig rentenadeel bij VA's compenseren

Geschreven door 

X diende op 2 april 2007 elektronisch zijn aangifte IB 2006 in. Toen bleek dat de aangifte door een fout in de software tot een onjuist resultaat had geleid, diende hij de aangifte opnieuw elektronisch in. Dat leidde tot een vernietiging van de in januari 2006 opgelegde VA IB 2006 waarbij € 145 invorderingsrente werd vergoed over de periode van 1 januari 2007 tot en met 29 juni 2007. Naar aanleiding van de opnieuw ingediende aangifte werd op 30 augustus 2007 een nadere VA opgelegd waarbij € 480 aan heffingsrente in rekening werd gebracht over de periode 1 juli 2006 tot en met 30 augustus 2007. X ging in beroep tegen de heffingsrente en stelde dat de inspecteur een negatieve VA had moeten opleggen waarover heffingsrente zou zijn vergoed, in plaats van een ambtshalve vermindering waarbij invorderingsrente werd vergoed.

 Hof Den Bosch was het met X eens dat de keuze voor een ambtshalve vermindering in plaats van een negatieve VA zozeer indruiste tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mocht worden verwacht, dat deze keuze in strijd kwam met het zorgvuldigheidsbeginsel. Het Hof verminderde de heffingsrente niet geheel maar tot € 355,98 omdat de inspecteur ervan uit had mogen gaan dat de definitieve aanslag op nihil zou moeten worden vastgesteld en X ook invorderingsrente had ontvangen. De staatssecretaris ging in cassatie. De Hoge Raad besliste dat de inspecteur voor het herstel van een te hoge VA weliswaar mocht kiezen voor het verminderen van die VA, maar daarbij moest op grond van het evenredigheidsbeginsel heffingsrente worden vergoed op dezelfde voet als wanneer hij een nadere VA had opgelegd, omdat onder de toen toepasselijke wettelijke renteregeling geen rente werd vergoed over de tweede helft van het belastingtijdvak en de belastingplichtige in zoverre een onevenredig rentenadeel leed. De Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie van de staatssecretaris ongegrond.

Redactie Fiscaal up to Date  5-10-2011

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date brengt u elke week toegankelijker, sneller en kritischer dan wie ook op de hoogte van ál het fiscale nieuws en wat daarmee direct en indirect verband houdt. De belangrijkste, de interessantste en meeste bijzondere zaken worden voorzien van voor de praktijk noodzakelijke commentaren.

Van alle rechterlijke uitspraken wordt nog geen 5% voor publicatie vrijgegeven, terwijl steeds weer blijkt dat ook de overige 95% voor de adviespraktijk van groot belang is of kan zijn.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login