Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
dinsdag, 06 december 2011 13:42

EU-Hof onder voorwaarden akkoord met Nederlandse exitheffing

Geschreven door 

Het EU-Hof van Justitie heeft antwoord gegeven op prejudiciële vragen van Hof Amsterdam over de toepassing van een eindafrekenings- of exitheffing bij de zetelverplaatsing van National Grid Indus BV. Het EU-Hof stelde vast dat een vennootschap naar Nederlands recht die haar feitelijke bestuurszetel buiten het Nederlandse grondgebied wilde verplaatsen, een liquiditeitsnadeel ondervond in vergelijking met een vennootschap die haar bestuurszetel in Nederland behield. De zetelverplaatsing leidde tot de onmiddellijke belasting van de latente meerwaarden in de verplaatste activa. Dit betekende volgens het EU-Hof echter niet dat de lidstaat van oorsprong moest afzien van zijn recht om een meerwaarde te belasten die vóór de zetelverplaatsing in het kader van zijn fiscale bevoegdheid was ontstaan.

De eindafrekeningsheffing was bedoeld om in de lidstaat van oorsprong de niet-gerealiseerde meerwaarden die binnen het kader van de fiscale bevoegdheid van die lidstaat waren aangegroeid vóór de zetelverplaatsing, aan winstbelasting te onderwerpen. Het feit dat de lidstaat van oorsprong geen waardeverminderingen in aanmerking nam die waren opgetreden na de zetelverplaatsing, was volgens het EU-Hof ook niet onevenredig. De activa van een vennootschap waren immers rechtstreeks bestemd voor economische activiteiten die winst moest opleveren en bovendien werd de hoogte van de belastbare winst gedeeltelijk beïnvloed door de waarde waartegen de activa op de balans waren opgenomen.

Tot slot besliste het EU-Hof dat de onmiddellijke invordering van de heffing over de latente meerwaarden op het moment waarop de vennootschap haar zetel verplaatste, wel onevenredig was. Een regeling die een vennootschap de keuze bood tussen enerzijds de onmiddellijke betaling van het bedrag van de heffing en anderzijds de uitgestelde betaling van het bedrag van de heffing (in voorkomend geval inclusief rente) was volgens het EU-Hof wel een geschikte maatregel om de evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten te waarborgen.

Redactie Fiscaal up to Date  6-12-2011

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date brengt u elke week toegankelijker, sneller en kritischer dan wie ook op de hoogte van ál het fiscale nieuws en wat daarmee direct en indirect verband houdt. De belangrijkste, de interessantste en meeste bijzondere zaken worden voorzien van voor de praktijk noodzakelijke commentaren.

Van alle rechterlijke uitspraken wordt nog geen 5% voor publicatie vrijgegeven, terwijl steeds weer blijkt dat ook de overige 95% voor de adviespraktijk van groot belang is of kan zijn.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login