Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
dinsdag, 17 juli 2012 13:08

Erfbelasting over oudere WOZ-waarde leidde tot buitensporige last

Geschreven door 

X overleed op 6 april 2010. Tot zijn nalatenschap behoorde een woning, waarvan de WOZ-waarde voor 2010 naar de waardepeildatum 1 januari 2009 was vastgesteld op € 840.000. De WOZ-waarde voor het kalenderjaar 2011, naar de waardepeildatum 1 januari 2010, was vastgesteld op € 762.500. De dochters van X kenden in de aangifte erfbelasting aan de woning een waarde toe van € 762.500. De inspecteur corrigeerde de aangifte en stelde de waarde van de woning op grond van artikel 21, lid 5, SW vast op € 840.000. De dochters van X gingen in beroep. Artikel 21, lid 5, SW (tekst 2010) was volgens de dochters van X in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM omdat het "principle of fair balance" was geschonden. Rechtbank Haarlem was het daarmee eens.

De WOZ-waarde van de woning was tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010 met € 77.500 gedaald. De aanslagen erfbelasting van de dochters van X waren beide € 3.836 hoger dan die zouden zijn als de waardedaling tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010 wel in aanmerking zou zijn genomen. Dit was volgens de Rechtbank zowel absoluut als relatief gezien een zware last, te meer nu aan de verkrijging van een woning eigen was dat daarmee geen (directe) middelen werden verkregen om de verschuldigde erfbelasting te kunnen betalen. De waardering van de woning naar de waardepeildatum 1 januari 2009 leidde in dit geval tot een met artikel 1 van het Eerste Protocol strijdige buitensporige last. Die strijdigheid kon volgens de Rechtbank worden opgeheven door aan te sluiten bij de door de wetgever vanaf het jaar 2012 ingevoerde wetgeving, zodat de WOZ-waarde in aanmerking moest worden genomen naar de peildatum 1 januari 2010. De Rechtbank verminderde de aanslagen erfbelasting.

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date brengt u elke week toegankelijker, sneller en kritischer dan wie ook op de hoogte van ál het fiscale nieuws en wat daarmee direct en indirect verband houdt. De belangrijkste, de interessantste en meeste bijzondere zaken worden voorzien van voor de praktijk noodzakelijke commentaren.

Van alle rechterlijke uitspraken wordt nog geen 5% voor publicatie vrijgegeven, terwijl steeds weer blijkt dat ook de overige 95% voor de adviespraktijk van groot belang is of kan zijn.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login