Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
dinsdag, 17 april 2012 15:06

EHRM rekt zwijg- en inzagerecht in fiscale boetezaak op

Geschreven door 

Het EHRM heeft een arrest gewezen dat grote gevolgen kan hebben voor belastingzaken waarin fiscale boeten aan de orde zijn. In de zaak Chambaz v. Switzerland heeft de meerderheid van de derde kamer van het EHRM beslist dat het recht op een eerlijk proces van artikel 6 EVRM was geschonden omdat de Zwitserse Belastingdienst bij de behandeling van de fiscale aangelegenheden van zakenman Chambaz het algemene rechtsbeginsel van het verbod op zelfincriminatie en het beginsel van equality of arms niet in acht had genomen. De Zwitserse Belastingdienst had naar aanleiding van de aangifte IB 1989 en 1990 aan Chambaz gevraagd alle documenten met betrekking tot de relatie met zijn vermogensbeheerder en zijn bankrekeningen te overleggen. Chambaz weigerde het gevraagde te overleggen, waarop een boete van € 1.440 volgde en vervolgens wegens een volgende weigering een tweede boete van € 2.159. Chambaz verzocht de Belastingdienst daarop om het verslag van het onderzoek te overleggen.

De Belastingdienst wees het verzoek af. Chambaz ging in beroep en stelde dat hij ten onrechte was beboet voor de weigering om alle stukken te overleggen, omdat die documenten konden worden gebruikt in het onderzoek tegen hem en hij zichzelf niet hoefde te beschuldigen. Verder vond hij dat door de weigering op inzage in alle documenten door de Belastingdienst het beginsel van "equality of arms" was geschonden. Het Zwitserse Federale Hof verklaarde het hoger beroep van Chambaz op 2 oktober 2003 ongegrond. Chambaz wendde zich tot het EHRM. De meerderheid van de derde kamer van het EHRM (vijf stemmen vóór tegen twee "dissenting opinions") besliste dat de autoriteiten met het opleggen van boeten druk hadden uitgeoefend om documenten overgelegd te krijgen die informatie zouden verschaffen over het inkomen en vermogen, maar waarbij niet was uitgesloten dat Chambaz niet zou worden vervolgd voor belastingontduiking. De derde kamer van het EHRM besliste dat het door artikel 6, lid 1, EVRM gewaarborgde recht om zichzelf niet te beschuldigen, was geschonden. Vervolgens besliste de meerderheid van de derde kamer van het EHRM dat het recht op een eerlijk strafproces ook betekende dat de verdediging recht had op toegang tot alle bewijsmateriaal en dat de weigering van de Zwitserse Belastingdienst tot volledige openbaarmaking van de documenten aan Chambaz niet was gerechtvaardigd en tot strijd met het door artikel 6, lid 1, EVRM gewaarborgde equality of arms leidde.

futd

Laatst aangepast op dinsdag, 03 juli 2012 13:14
Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date brengt u elke week toegankelijker, sneller en kritischer dan wie ook op de hoogte van ál het fiscale nieuws en wat daarmee direct en indirect verband houdt. De belangrijkste, de interessantste en meeste bijzondere zaken worden voorzien van voor de praktijk noodzakelijke commentaren.

Van alle rechterlijke uitspraken wordt nog geen 5% voor publicatie vrijgegeven, terwijl steeds weer blijkt dat ook de overige 95% voor de adviespraktijk van groot belang is of kan zijn.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login