Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
dinsdag, 16 augustus 2011 17:17

Betalingsonmacht hoefde pas na aanmaning te worden gemeld

Geschreven door 

Nadat BV A op 4 juni 2007 tot betaling van naheffingsaanslagen was aangemaand, bracht zij de ontvanger op 19 juni 2007 schriftelijk op de hoogte van haar betalingsonmacht. De ontvanger stelde haar bestuurder X vervolgens aansprakelijk voor de door BV A onbetaald gelaten belastingen. X ging in beroep en stelde dat vóór de ontvangst van de aanmaning nog geen sprake was van betalingsonmacht, maar van een computertechnisch probleem. Rechtbank Arnhem besliste dat pas sprake was van betalingsonmacht op het moment dat X de aanmaning ontving tot betaling van de naheffingsaanslag en toen had hij die binnen twee weken gemeld. De Rechtbank verklaarde het beroep van X gegrond

Hof Arnhem besliste echter dat de belastingschuldige slechts de keuze had tussen tijdig betalen of melden dat hij niet tot betalen in staat was. De betalingsonmacht was te laat gemeld en het was niet aannemelijk geworden dat dat niet aan X te wijten was geweest. Het Hof verklaarde het hoger beroep van de ontvanger gegrond. X ging in cassatie.

De Hoge Raad was het met X eens dat uit het arrest van de Hoge Raad van 4 februari 2011 volgde dat het Hof ten onrechte had beslist dat de meldingsplicht in alle gevallen gold waarin door een belastingschuldige (om wat voor reden ook) niet tijdig werd betaald. De Hoge Raad vernietigde de uitspraak van het Hof en bevestigde de uitspraak van de Rechtbank. Volgens de Hoge Raad was de Rechtbank uitgegaan van een juiste rechtsopvatting omtrent de omstandigheden waaronder de betalingsonmacht moest worden gemeld en had de ontvanger die beslissing in hoger beroep niet bestreden.

Redactie Fiscaal up to Date  16-8-2011

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date brengt u elke week toegankelijker, sneller en kritischer dan wie ook op de hoogte van ál het fiscale nieuws en wat daarmee direct en indirect verband houdt. De belangrijkste, de interessantste en meeste bijzondere zaken worden voorzien van voor de praktijk noodzakelijke commentaren.

Van alle rechterlijke uitspraken wordt nog geen 5% voor publicatie vrijgegeven, terwijl steeds weer blijkt dat ook de overige 95% voor de adviespraktijk van groot belang is of kan zijn.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login