Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
dinsdag, 04 december 2012 11:36

Achterblijven pand verhinderde toepassing van bedrijfsfusiefaciliteit

Geschreven door 

BV X richtte op 27 november 2003 BV Y op en bracht haar makelaardij inclusief het bedrijfspand in tegen uitreiking van aandelen. Op dezelfde dag richtte BV Y BV Z op en bracht de onderneming exclusief het bedrijfspand in BV Z in. Met ingang van 1 januari 2004 vormden BV X, BV Y en BV Z een f.e. voor de Vpb. De inspecteur rekende het verschil tussen de werkelijke waarde en de boekwaarde van het pand tot de winst van BV X in 2003. Hof Leeuwarden was het daarmee eens. De bedrijfsfusiefaciliteit van artikel 14 Wet Vpb was niet van toepassing op de overdracht aan BV Y van de makelaardij inclusief het bedrijfspand. De overdracht was slechts gefaciliteerd als na de onmiddellijke dooroverdracht aan BV Z de in BV Y achtergebleven vermogensbestanddelen een tak van bedrijvigheid konden vormen. BV X ging in cassatie.

De Hoge Raad besliste dat in deze zaak moest worden nagegaan of de aan BV Y overgedragen activa bij deze vennootschap uit organisatorisch oogpunt een onafhankelijke exploitatie konden vormen. Het Hof had daarbij terecht in aanmerking genomen dat op het tijdstip waarop BV X de activa in BV Y inbracht, die activa, met uitzondering van het pand, waren bestemd om onmiddellijk te worden overgedragen aan BV Z. Door die bestemming konden die activa, uitgezonderd het pand, functioneel bezien geen onderdeel vormen van een uit organisatorisch oogpunt onafhankelijke exploitatie door BV Y. Het Hof had volgens de Hoge Raad op grond daarvan terecht beslist dat de naast het pand ingebrachte activa er niet toe konden bijdragen dat het ingebrachte werd beschouwd als een tak van bedrijvigheid of een zelfstandig onderdeel van een onderneming. De Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie van BV X ongegrond.

 

Redactie Fiscaal up to Date  4-12-2012

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date brengt u elke week toegankelijker, sneller en kritischer dan wie ook op de hoogte van ál het fiscale nieuws en wat daarmee direct en indirect verband houdt. De belangrijkste, de interessantste en meeste bijzondere zaken worden voorzien van voor de praktijk noodzakelijke commentaren.

Van alle rechterlijke uitspraken wordt nog geen 5% voor publicatie vrijgegeven, terwijl steeds weer blijkt dat ook de overige 95% voor de adviespraktijk van groot belang is of kan zijn.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login