Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
dinsdag, 06 maart 2012 11:54

12%- regeling voor ingevoerde gebruikte auto's niet EU-proof

Geschreven door 

De Hoge Raad heeft op 3 maart 2012 arrest gewezen over de wijze waarop met ingang van 1 januari 2010 de afschrijvingsbasis moet worden vastgesteld voor de berekening van de belastingvermindering van BPM bij de invoer van een gebruikte personenauto. De per 1 januari 2010 ingevoerde zogenoemde 12%-regeling liep zware averij op toen Rechtbank Arnhem de per 1 januari 2010 geldende regeling voor de afschrijving ex artikel 10, lid 2, Wet BPM in strijd met het EU-recht verklaarde. Dit gebeurde in een procedure die was aangespannen door BV X die zich in groothandelsverband bezighield met de in- en verkoop van gebruikte personenauto's. BV X deed op 11 juni 2010 aangifte BPM voor de registratie van een gebruikte Bentley uit 2008 en voldeed € 45.581 aan BPM. De staatssecretaris stelde sprongcassatie in. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep ongegrond verklaard.

 De wettelijk voorgeschreven wijze van berekening van BPM voor uit het buitenland afkomstige gebruikte auto's is volgens de Hoge Raad voor een deel in strijd met artikel 110 van het VwEU, omdat de berekeningswijze niet uitsluit dat over een dergelijke auto meer BPM werd geheven dan de BPM die nog rustte op een gelijksoortige gebruikte auto die in Nederland in nieuwe staat was geregistreerd. BV X had recht op een vermindering van € 5.529 aan te veel betaalde BPM.

Redactie Fiscaal up to Date  6-3-2012

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date brengt u elke week toegankelijker, sneller en kritischer dan wie ook op de hoogte van ál het fiscale nieuws en wat daarmee direct en indirect verband houdt. De belangrijkste, de interessantste en meeste bijzondere zaken worden voorzien van voor de praktijk noodzakelijke commentaren.

Van alle rechterlijke uitspraken wordt nog geen 5% voor publicatie vrijgegeven, terwijl steeds weer blijkt dat ook de overige 95% voor de adviespraktijk van groot belang is of kan zijn.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login