Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Roy Vliese

Roy Vliese

Roy Vliese is partner bij Huyzer Doornik Der Kinderen Advocaten en Fiscalisten. Roy studeerde fiscaal-recht aan de Universiteit van Amsterdam en heeft zich gespecialiseerd in de loonheffingen (loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemers-verzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet).

T: 020-3331025 | M: 06-27227203 | Kantoor: HDK Advocaten en Fiscalisten | E: rv@hdkadvocaten.nl

woensdag, 21 maart 2012 19:12

Verzekeringsplicht

Het komt voor dat controlerend ambtenaren van de Belastingdienst vraagtekens hebben bij de status van de aandeelhouders/partners (hierna: partners) van bijvoorbeeld advocaten-, accountants-, makelaars-, en architectenkantoren etc.. In het bijzonder worden dan vraagtekens gezet bij het feit of de partners voor de premieheffing werknemers­verzekeringen onder de werking van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder[1] vallen. Als dat niet het geval blijkt te zijn, dan zal de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat de desbetreffende partners voor de werknemers­verzekeringen in dienstbetrekking werkzaam zijn. Het gevolg is dat premies werknemersver­zeker­ingen voor de partners verschuldigd zijn.

Wanneer een werkgever zijn werknemers in de gelegenheid wil stellen mee te delen in de toekomstige waardeontwikkeling van de onderneming, staan daar verschillende wegen voor open. In deze notitie zullen wij in zijn algemeenheid ingaan op de navolgende varianten:

  1. Aandelen (inclusief Stock Purchase Plan);
  2. Certificaten;
  3. Optierechten op aandelen;
  4. Optierechten op certificaten;
  5. Phantom shares / Stock Appreciation Rights;
  6. Phantom shares / Stock Appreciation Rights versus optierechten

HDK Advocaten en Fiscalisten onderscheidt zich van andere kantoren door het unieke karakter van gecombineerde specialisaties. De aanpak van HDK Advocaten en Fiscalisten is proactief, pragmatisch en bovenal klantgericht. Door een gedreven focus op hun cliënten en services hebben zij een uitstekende reputatie opgebouwd.

HDK Advocaten en Fiscalisten vertegenwoordigt en adviseert voornamelijk grote en middelgrote (internationale) ondernemingen, (statutair) directeuren alsmede pensioenfondsen en ondernemingsraden.

Tweets

Login