Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
maandag, 14 november 2011 19:50

Verhoging ZVW bijdrage-inkomen 2012 onder de loep

Geschreven door 

Is de ZVW premie de nieuwe melkkoe in het kader van inkomensnivellering? Ik ben namelijk verbaasd over de stilte omtrent de aangekondigde verhoging van het bijdrage-inkomen ZVW voor 2012. Stilte van de zijde van de overheid waarvan je mag verwachten dat ze haar burgers correct en tijdig informeert over haar plannen en stilte van de kant van de fiscale professionals over de voorgestelde maatregel. Toegegeven, je moet even goed lezen, want de wijze waarop de overheid (in casu het Ministerie van SZW) de maatregel ogenschijnlijk onder de radar heeft willen houden, doet denken aan het aloude "Wat ik je nog had willen vertellen..." nadat het leed geleden is. Deze beeldspraak is niet geheel onbewust gekozen. We moeten even terug naar Prinsjesdag voor het eerste signaal. Dit was te lezen in de Miljoenennota:

“Ten eerste wordt de grondslagverbreding in de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet versneld doorgevoerd. Dit leidt tot meer inkomenssolidariteit in de zorg, omdat hogere inkomens zo relatief meer premie gaan betalen. De grondslagverbreding in de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet is onderdeel van de Wet Uniformering van het loonbegrip die in 2013 wordt ingevoerd en reeds door de Eerste en Tweede Kamer is aangenomen.”

In normaal fiscaal Nederlands staat hier eigenlijk:

“We gaan het maximale inkomen waarover nu de inkomensafhankelijke bijdrage voor de ZVW premie geheven wordt (€ 33.427), ophogen door dit gelijk te trekken met het bijdrage-inkomen zoals dat gaat gelden voor de overige werknemersverzekeringen. Dat inkomen bedraagt € 50.056. U kunt dit lezen in de Wet Uniformering Loonbegrip dat voor 2013 gepland staat. We voeren deze verhoging voor de ZVW premie echter al in per 2012.”

En als ik de gedachtegang van SZW ook even mag benoemen, dan zou het onderschrift kunnen luiden:

“We laten de tekst bewust vaag omdat we dan wel kunnen benoemen dat de premie voor de basisdekking stijgt met € 36 per jaar en het eigen risico per jaar stijgt met € 50. Dat valt wel mee natuurlijk. Ohja, we kunnen ook benadrukken dat de percentages voor de ZVW dalen met 0,7% en voor de AOW-uitkeringen zelfs met 2,8%.”.

Ben ik nu de enige die hier moeite mee heeft? Weten de werkgevers dit? Weten de werknemers dit? Weten zelfstandige IB-ondernemers dit? Nee! Want dan was de pleuris allang uitgebroken. Als je deze woordenbrij vertaalt in euro’s dan gaan waarschijnlijk een hoop ogen ineens open! Dus laten we dat eens doen.

Werknemer:

de ZVW premie wordt weliswaar door de werkgever vergoed, maar maakt wel onderdeel uit van het belastbaar loon. Oftewel: de bovenmodale werknemer gaat meer loonheffing betalen over de verhoogde bijdrage ZVW. Rekent u even mee?

  • Inkomen 33.427. Premiepercentage daalt met 0,65%. Dit betekent een brutovoordeel van € 217. Bij 42% inkomstenbelasting is het voordeel netto voor de werknemer € 91 per jaar.
  • Inkomen 36.487. Premiepercentage daalt met 0,65% maar wordt wel over het volledige loon berekend. Bij dit loon heeft de wijziging ZVW geen netto gevolgen. Bij een loon boven € 36.487 daalt het netto loon. Dit loopt op tot maximaal:
  • Inkomen: € 50.056 en hoger. Premiepercentage daalt met 0,65% maar wordt geheven over het volledige loon. Het nadeel beloopt dan 42% inkomstenbelasting over de hogere premie = netto € 404. Oftewel, voor werknemers met een loon vanaf € 50.056 daalt alleen op grond van de ZVW premie het netto-inkomen met bijna € 34 per maand, uitgaande van geen salarisstijging. Bij een inkomen in de 52% IB schijf bedraagt het nadeel zelfs € 500 netto.

Werkgever? Ja, die is ook het spreekwoordelijke haasje (toch fijn zo net voor de Kerst).

De werkgever is verplicht de ZVW premie te betalen voor haar werknemers. De grondslagverhoging raakt dus werkgevers in het hart van hun financiën en dat kan hard aankomen bij werkgevers waar het personeel voornamelijk bovenmodaal verdient. Bedenk dat onderstaande bedragen nog vermenigvuldigd moeten worden met het betreffende aantal personeelsleden.

  • Salaris: 33.427. Premiepercentage daalt met 0,65%, werkgever betaalt € 217 minder ZVW bijdrage.
  • Salaris: 36.487. De grondslagverhoging wordt gecompenseerd door de procentuele daling. Werkgever heeft geen extra kosten.
  • Salaris: 50.065 en hoger. Procentuele premie wordt € 3.555. Dit was € 2.590, zodat de werkgever € 965 meer premie af moet dragen.

Volgens de overheid zal het macro-economisch effect nihil zijn omdat de uniformering loonbegrip de administratieve lasten drukt. Laten werkgevers zich nu helemaal niet druk maken om macro-economie!

Ondernemers in de IB-sfeer gaan dezelfde lastenstijging (of beperkte verlichting) tegemoet als de werkgevers.

En dan is er nog een kleine groep mensen die een stamrecht hebben (polis, banksparen, BV). Vooral degenen die hun WW aanvullen met het stamrecht of uitkeringen uit de BV ontvangen boven € 36.487 zullen deze wijziging niet bepaald met open armen ontvangen. Was het tot en met 2011 zo dat uitkeringen uit een stamrecht BV bovenop een maximale WW niet belast werden met ZVW premie, straks komt daar ineens een heffing bij van 5% over de opnames uit de BV. Dat betekent een maximale lastenstijging van 5% (laag tarief) tegen € 16.629 maakt € 831.

Als je destijds je stamrecht BV hebt opgezet (met bijbehorende kosten) om afrekening van je ontslagvergoeding in de 52% IB te voorkomen en je ging er daarbij vanuit dat in de toekomst alles zo te plannen is dat maximaal 42% belasting betaald wordt (je moet de kosten toch ergens terugverdienen) dan is deze ontwikkeling extra zuur. Je bespaart in het meest ongunstige geval geen 10% IB maar nog maar 3% IB. Dan valt het tariefsvoordeel ineens weg tegen de kosten van oprichting en instandhouding van het stamrecht. Dit neemt niet weg dat een stamrecht BV nog een prima advies kan zijn, maar de adviseur heeft in elk geval een nieuwe dimensie in zijn adviezen te verwerken. Vraag hem daar ook gerust naar!

Ik ben toch wel benieuwd hoe de overheid deze achteruitgang gaat uitleggen. Ik adviseer salarisadministrateurs hun klanten nu al voor te lichten ten einde de eindeloze stroom e-mails die eind januari 2012 zullen volgen (“Waarom heb ik ineens 34 euro minder netto?) te voorkomen. Maak dat in elk geval de taak van de werkgever.

En nu? “Now we wait”. Het is nog geen wetgeving, dus ik hoop stiekem dat er nog meer ruchtbaarheid gegeven wordt aan deze sneaky wetswijziging. Twitter deze column dus vooral veel door en vergeet @JCdeJager niet in je tweet!

Laatst aangepast op vrijdag, 08 februari 2013 10:27
Joost Rietveld

Specialiteiten: Ondernemingsvormen, fiscaal advies en advies over ontslagvergoedingen.

T: 06-26945862  | Kantoor  | E: joostrietveld@accountantsteam.nl  | icon linked-in-v2 LinkedIn

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login