Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
donderdag, 03 maart 2011 09:33

Levering ‘digitaal’ fotoboek belast met 6% btw

Geschreven door  mr. M.D.J. (Matthijs) van der Wulp

Tot de invoering van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB) op 1 januari 1969 gold er een vrijstelling voor de levering van boeken. De vrijstelling voor de levering van boeken is ingevoerd bij de Omzetbelastingwet 1933 in de crisisjaren van de vorige eeuw. De vrijstelling had het oogmerk om de culturele belangen en ontwikkeling te beschermen. Bij de invoering van de Wet OB is om dezelfde redenen besloten om het verlaagde btw-tarief toe te passen op de levering van boeken. Zowel in de jaren dertig als de jaren zestig van de vorige eeuw was het technisch ondenkbaar dat een particulier via internet met behulp van software een fotoboek zou samenstellen dat binnen enkele weken per post wordt toegestuurd. Inmiddels is dit anders. Na iedere vakantie ploft er na enkele weken bij mij thuis een ‘digitaal' fotoboek op de mat vol schone herinneringen. Bij het samenstellen van deze fotoboeken heb ik nooit vermoed dat de levering van deze fotoboeken onderwerp van een btw-procedure zou worden. En toch is het gebeurd.

In een recent gepubliceerde uitspraak geeft Rechtbank Haarlem antwoord op de vraag of een ‘digitaal' fotoboek een boek is. Het fiscale belang van het antwoord op deze vraag is gelegen in het toepasselijke btw-tarief. De drukkerij in kwestie had het verlaagde btw-tarief van 6% toegepast. De inspecteur meende echter (conform het huidige beleid van de staatssecretaris) dat ‘digitale' fotoboeken belast zijn met 19% btw. Partijen waren het er wel over eens dat een ‘digitaal' fotoboek voor wat betreft de wijze waarop de pagina's van een geheel zijn verbonden als een boek te beschouwen is. Ten aanzien van de vraag of een ‘digitaal' fotoboek ook qua omvang, inhoud en verschijningsvorm als een boek kwalificeert, waren partijen verdeeld. Aan de rechtbank daarom de vraag om hierover een salomonsoordeel te vellen.

Een boek vermeldt normaliter een titel en een auteur, terwijl deze bij ‘digitale' fotoboeken veelal ontbreken. De rechtbank acht dit verschil echter irrelevant. Ook het feit dat een ‘digitaal' fotoboek voor persoonlijk gebruik is en niet bestemd is voor het publiek, acht de rechtbank niet van belang. Tot slot buigt de rechtbank zich over de inhoud van het digitale fotoboek. De inhoud van een ‘digitaal' fotoboek bestaat uit (heel) veel foto's met hier en daar een enkel woord als bijschrift. Toch kan ook dit feit de rechtbank niet overtuigen dat een digitaal fotoboek geen boek is. Ook in de boekhandel liggen immers boeken waarvan de inhoud hoofdzakelijk uit foto's bestaat en waarvan de levering belast is met 6% btw. De rechtbank hamert deze procedure daarom af met het oordeel dat een ‘digitaal' fotoboek een boek is waarvan de levering belast is met 6% btw.

Het Haarlemse hoofdstuk van het ‘digitale' fotoboek is afgesloten met de conclusie dat een persoonlijk drukwerk dat geen auteur en titel vermeldt en waarvan de inhoud (nagenoeg) uitsluitend uit foto's bestaat een boek is. Daarmee is het boek nog niet uit. Het verhaal krijgt een vervolg op de Prinsengracht in Amsterdam omdat de inspecteur bij het hof aldaar hoger beroep heeft aangetekend. Ik hoop dat de auteurs van het Amsterdamse hoofdstuk -anders dan de auteurs van het vorige hoofdstuk- aandacht schenken aan het feit dat het begrip ‘boek' in de btw niet nationaal maar Europees uitgelegd moet worden. Wellicht komt er dan nog een Luxemburgs hoofdstuk bij alvorens het boek wordt gesloten. De leveranciers van ‘digitale' fotoboeken doen er verstandig aan om in afwachting van de ontknoping tijdig bezwaar te maken tegen de voldoening van 19% btw.

mr. M.D.J. (Matthijs) van der Wulp
Van Driel Fruijtier btw-specialisten

Laatst aangepast op dinsdag, 12 april 2011 06:36
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login