Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 30 maart 2012 13:55

Goed lobbywerk van het Verbond van Verzekeraars

Geschreven door 

Op 7 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd (PVDA, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA) met het wetsvoorstel Verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen. Graag wil ik twee pensioensoorten onderscheiden. Wat de AOW betreft, die gaat in 2020 naar 66 jaar en vermoedelijk in 2025 naar 67 jaar. Het aanvullende pensioen gaat in 2014 ineens naar 67 jaar. Aanvankelijk zou deze pensioenleeftijd in twee stappen naar 67 worden verhoogd. Op verzoek van het Verbond van Verzekeraars gaat deze in 2014 in één keer naar 67 jaar. Voor de uitvoering van deze operatie heel begrijpelijk. Niet alleen voor verzekeraars en pensioenfondsen, maar ook voor BV's waar pensioen in eigen beheer is ondergebracht. Immers, de hoeveelheid pensioenbrieven stapelen zich nu al op.......
Graag wil ik -specifiek voor de DGA met pensioen in eigen beheer- de impact van dit wetsvoorstel behandelen. Ik focus me daarbij op het aanvullende pensioen vanuit de BV.

Verplicht twee jaar langer doorwerken? Absoluut niet. Belangrijk is wel om in de pensioenbrief de mogelijkheid van eerdere pensionering op te nemen. Er vindt dan een actuariële korting plaats. Een ouderdomspensioen van bijvoorbeeld € 30.000 op 67 jaar zal na vervroeging ongeveer € 27.000 zijn vanaf 65 jaar. Logisch, dezelfde hoeveelheid pensioengeld wordt over een langere periode uitgesmeerd.

Wat te doen met bestaande premievrije rechten op 60 en straks ook 65 jaar? Het valt haast niet meer uit te leggen dat een DGA straks op drie verschillende leeftijden (60, 65 en 67) pensioen krijgt. Zeker oudere DGA's kunnen daarmee te maken krijgen. Een overweging is om alle pensioenen op één hoop te gooien. Daarmee bedoel ik alle oude en nieuwe aanspraken op 67 jaar herrekenen. Het omgekeerde vindt dan plaats, geen actuariële korting zoals in de vorige alinea beschreven, maar een verhoging. Ook hier logisch, dezelfde hoeveelheid pensioengeld wordt over een kortere periode uitgesmeerd.

Mag een DGA ook na 67 jaar doorwerken en het pensioen uitstellen? Momenteel wordt doorwerken gefrustreerd door de bepaling in de Wet op de loonbelasting. Daarin staat dat het pensioen samen met AOW niet meer mag zijn dan het loon. Goed nieuws is dat de minister Henk Kamp heeft aangekondigd deze 100% toets te schrappen. Doorwerken in combinatie met uitstel van pensioen is dan toegestaan.

Bouwt een DGA op jaarbasis nog wel hetzelfde pensioen op? Het opbouwpercentage voor eindloon- en middelloonpensioen blijft ongewijzigd.

Najaar 2013 een goed moment op de balans op te maken? Jazeker. Is verdere opbouw vanaf 2014 fiscaal en financieel wel wenselijk? Is er op pensioendatum voldoende geld in de BV om eea. te financieren? Is het pensioengeld wel veilig in de BV? Is het nabestaandenpensioen wel voldoende afgedekt? Moet daar misschien een overlijdensrisicoverzekering voor afgesloten worden? Kortom, genoeg zaken om over na te denken.

De kans is groot dat het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Dit betekent najaar 2013 werk aan de winkel. Wel jammer dat de AOW vermoedelijk pas in 2025 wordt verhoogd naar 67 jaar. Beter was geweest om ook in 2014 dit naar 67 jaar op te trekken. Het wordt er niet gemakkelijker op.......

G.P. Wagenaar FFP

Laatst aangepast op dinsdag, 03 juli 2012 12:02
Gonard Wagenaar

Specialisaties: Pensioenadvies voor IB-ondernemers en DGA's. Ondersteuning accountants, belastingadviseurs, advocaten en intermediairs bij pensioen eigen beheer, stamrecht IB en LB, pensioen en echtscheiding.

Kantoor: Consensio | T: 050-4094500 | M: 06-46206664 | E: info@consensio.nl

Nieuwste van Gonard Wagenaar

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login