Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
dinsdag, 04 oktober 2011 11:24

Fruitmand en rouwkrans

Geschreven door 

In de zogenoemde Werkkostenregeling, zoals deze geldt vanaf 2011, is bepaald dat alle vergoedingen en verstrekkingen loon zijn, ongeacht het zakelijke karakter daarvan.

In het verslag van de internetconsultatie, gedateerd 8 september 2010, schrijft de staatssecretaris dat het verstrekken van een fruitmand of een rouwkrans aan een werknemer geen loon vormt omdat de werkgever de verstrekking ‘eerder uit wellevendheid, sympathie of piëteit, op grond van een persoonlijke relatie verstrekt dan uit hoofde van het werkgeverschap'. Hoewel de praktijk heeft uitgewezen dat dergelijke verstrekkingen veeleer worden geacht te zijn verstrekt in de rol van werkgever, is de redenering vanuit de wet en jurisprudentie absoluut houdbaar. Het accent van de verstrekking moet dan liggen op de betrokkenheid van de werkgever als mens. In het besluit van 5 juli 2011 gaat de staatsecretaris nader op deze materie in. Aangenomen wordt dat er geen sprake is van loon als een attentie voor de betreffende gelegenheid ook door anderen dan de werkgever pleegt te worden gegeven. Verder moet de attentie geen geld of waardebon betreffen én mag de waarde van de attentie niet hoger zijn dan € 25. Dit betekent dat een huwelijkscadeau of geschenk bij een geboorte hieronder kunnen vallen, mits de waarde hiervan niet hoger is dan het genoemde bedrag.

Op zichzelf is het altijd plezierig als er duidelijkheid is, maar dan moet deze ‘duidelijkheid' geen nieuwe vragen oproepen. Want als we accepteren dat iets geen loon is omdat het niet voortvloeit uit de dienstbetrekking, waarom stellen we er dan nog nadere eisen aan, zoals de eis dat de waarde van de attentie niet meer mag bedragen dan € 25? Deze beperkende eisen vloeien bovendien niet voort uit de wet en zijn dus niet houdbaar.

Overigens blijven fruitmanden, rouwkransen, huwelijks- en geboortecadeaus uitsluitend buiten het loonbegrip als ze ‘spontaan' worden verstrekt. Dus indien dergelijke verstrekkingen zijn vastgelegd in bijvoorbeeld het arbeidsvoorwaardenbeleid of het personeelshandboek, zijn ze altijd als loon aan te merken.

Laatst aangepast op donderdag, 03 januari 2013 14:40
Rien	Vink

Rien Vink is al dertig jaar actief op het gebied van loonheffingen. De eerste tien jaren was hij werkzaam voor het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (het huidige UWV), de laatste twintig jaar was hij als adviseur Loonheffingen werkzaam bij enkele zogenoemde Big Four kantoren.

In alle branches hield hij zich bezig met verschillende onderwerpen op het gebied van loonheffingen. Door middel van lezingen en publicaties brengt hij graagt hij zijn praktijkervaring voor het voetlicht.

Doordat zijn voorkeur steeds meer uitging naar onafhankelijkheid is hij op 1 augustus 2010 begonnen als zelfstandige.

Kantoor: Rien Vink Loonheffingen

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login