Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 29 juli 2011 13:02

De werkplek

Geschreven door  Rien Vink

Met ingang van 2011 kennen we de zogenoemde werkkostenregeling, natuurlijk afgekort als WKR. De introductie van deze regeling is onder andere om het voor de werkgever eenvoudiger te maken. Of dat gelukt is…………..

In de Wet op de loonbelasting 1964 is bepaald dat voorzieningen die op de werkplek worden gebruikt of verbruikt op nihil kunnen worden gewaardeerd. Het begrip werkplek wordt verder uitgewerkt in de uitvoeringsregeling. Hier wordt de werkplek omschreven als “iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt gebruikt en waarvoor voor de inhoudingsplichtige de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is, met dien verstande dat niet als werkplek wordt aangemerkt een werkruimte gelegen in een woning, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of een woonwagen in de zin van artikel 1 van de Huisvestingswet, de aanhorigheden daaronder begrepen, van de werknemer”. Uit deze omschrijving volgen dus twee voorwaarden, namelijk het moet gaan om een plek die gebruikt wordt om arbeid te verrichten en de Arbeidsomstandighedenwet moet op die plek van toepassing zijn. In de Arbeidsomstandighedenwet is bepaald dat deze wet van toepassing is op: “iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt of pleegt te worden gebruikt”. Dus de Arbeidsomstandighedenwet is op alle plekken van toepassing waar arbeid wordt verricht of normaal wordt verricht. Met betrekking tot het te voeren arbeidsomstandighedenbeleid stelt de wet wel dat de werkgever alleen verantwoordelijk is voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers als dit in redelijkheid van hem gevergd kan worden. Die beperking geldt dus alleen voor het te voeren beleid.

 

De staatsecretaris heeft in de toelichting op het wetsartikel inzake de werkplek gezegd dat het begrip werkplek ruim is, maar niet zo ruim dat het bijvoorbeeld ziet op horecagelegenheid waar de journalist het hoofdartikel schrijft voor de krant, of op de trein waarin de belastingadviseur zijn mailtjes beantwoordt. Deze beperking die de staatsecretaris geeft aan het begrip werkplek vloeit niet voort uit de wet. Immers op de genoemde plekken is de Arbeidsomstandighedenwet wel van toepassing, daar er op genoemde plekken gewerkt wordt. De werkgever hoeft alleen geen arbeidsomstandighedenbeleid voor die plek op te stellen, gelet op het redelijkheidsbeginsel. Omdat de staatssecretaris op deze manier een beperking geeft aan de wet, zal de Hoge Raad die beperking kunnen verwerpen.

Maar juist door de ruime definitie van de werkplek worden ook veel onduidelijkheden gecreëerd. Bij een bedrijf met veel filialen door het hele land, is het de vraag hoeveel werkplekken een werknemer heeft. Vooral als die werknemer ook veel door het land reist. En bij een bedrijf dat verschillende activiteiten uitvoert, is het de vraag of de werknemer hier ook meerdere werkplekken kent. Stel een distributiecentrum dat ook enkele supermarkten bezit. Is de supermarkt ook een werkplek voor de chauffeur? Als hij na de aflevering van zijn vracht in de supermarkt een kop koffie drinkt, is het dan een consumptie op de werkplek?

Op 19 juli 2011 heeft de Belastingdienst een aantal vragen en antwoorden gepubliceerd. Een van de vragen en het daarbij passend antwoord gaat over de werkplek. De vraag is of een bedrijf met verschillende vestigingen dat kinderopvang op een vestiging organiseert voor iedere werknemer van dat bedrijf kinderopvang op de werkplek kan claimen. Volgens de Belastingdienst kan alleen voor de werknemers die op de vestiging werken waar ook de kinderopvang is geregeld, sprake zijn van kinderopvang op de werkplek. Voor de overige werknemers geldt dat dan niet. De Belastingdienst lijkt het begrip werkplek dus eng uit te leggen.

Met andere woorden: de definitie van de werkplek wordt enerzijds beperkter uitgelegd dan uit de wet lijkt voort te vloeien, en is anderzijds zo ruim dat het onduidelijkheden in de praktijk veroorzaakt.

Rien Vink

Laatst aangepast op woensdag, 10 augustus 2011 08:09
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login