Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 14 december 2011 14:39

Belgische BTW & beurzen

Geschreven door  Luc Coopman
Sedert 01 januari 2011 zijn de BTW regels gewijzigd voor wie als Nederlander deelneemt aan een Belgische beurs. Sedert die datum mag de Belgische organisator op zijn factuur geen melding meer maken van Belgische BTW, doch dient de BTW in Nederlandse BTW aangifte van de standhouder geregeld te worden. Een en ander is in overeenstemming met de B2B-hoofdregel dat diensten die worden verstrekt aan een BTW-plichtige klant geacht worden plaats te vinden in het land waarin de klant gevestigd is. Neemt een Nederlandse BTW belastingplichtige dus deel aan een Belgische handelsbeurs, dan zal deze dienst geacht worden plaats te vinden in Nederland en zal de organisator u geen Belgische BTW mogen aanrekenen, maar zal u één en ander moeten regelen in uw Nederlandse BTW aangifte.

Diezelfde regel geldt echter niet i.v.m. bijvoorbeeld toegangsgeld. Koopt u om de ene of andere reden tientallen, honderden toegangskaarten dan is daarop echter wel de Belgische BTW verschuldigd, gezien de toegangskaarten toegang verlenen tot een Belgische beurs.

Bent u echter van plan op die Belgische beurs éénmalig goederen contant te verkopen, dan mag u niet vergeten tijdig een vergunning bij de Belgische BTW administratie aan te vragen. Feit is namelijk dat als u op een beurs goederen verkoopt, u daarvoor de Belgische BTW in aanrekening moet brengen. In tegenstelling tot hetgeen u wel zou durven denken is het een eenvoudige procedure om ervoor te zorgen dat één en ander volgens de wettelijke Belgische regels verloopt. Waarom zou u dan het risico nemen om niet in orde te zijn? Eens de vergunning verkregen dient u enkel tegen de 20ste van de tweede maand volgend op de beursverkopen, een Belgische BTW aangifte in te dienen. Eventuele Belgische BTW betaalt op onkostenfacturen in verband met die beurs, kunnen meteen op dezelfde BTW aangifte gerecupereerd worden.

Luc Coopman

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login