Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 29 juli 2011 12:04

Belastingdienst Toeslagen maakt fraude mogelijk met....toeslagen!

Geschreven door  Joost Rietveld

Er ontgaat ons als burger wel eens iets wat buiten ons dagelijks leven speelt, maar soms moet er ruchtbaarheid gegeven worden aan misstanden bij onze overheid. Zeker als die overheid er alles aan doet om het vooral niet in het nieuws te krijgen!

Wat is het geval?

Ouders met kinderen die vermaakt moeten worden terwijl zij werken, zijn ermee bekend: kinderopvang. Je kind gaat erheen, jij gaat werken, je krijgt een nota voor de opvang en de overheid betaalt mee door de kinderopvangtoeslag (verder KOT) aan je over te maken. Lijkt simpel, werkt goed, opvang betaalbaar, waterdicht. Mis! Het is zo lek als een mandje. Waarom? Door toedoen van de overheid zelf. Fraude op grote schaal met toeslagen is het gevolg en de rekening wordt gepresenteerd aan (vaak) niets vermoedende ouders.

 

De procedure

De KOT verkrijgen we van Belastingdienst Toeslagen (verder B/T) via een simpel programmaatje op toeslagen.nl. Gegevens invullen, met een Digid ondertekenen en klaar. De toeslag wordt aan u overgemaakt, alles prima. De toekenning is voorlopig. Achteraf wordt getoetst of de uitbetaalde toeslag te hoog of te laag was. Niets nieuws voor u als lezer.

We kennen twee vormen van opvang: erkende opvang bij een kinderdagverblijf of bij een gastouder thuis. En daar gaat het mis. De gastouders zelf zijn vaak onvoldoende in staat om te voldoen aan alle regels die de opvang stelt. Als paddenstoelen kwamen de gastouderbureaus (GOB) uit de grond met als doel te bemiddelen tussen de vraagouders en de gastouders. Prima, nobel  streven. Vraagouders kunnen zelf hun gastouder kiezen en zo hun kind met dezelfde tegemoetkoming van het Rijk bij een vertrouwd iemand in een huiselijke omgeving in de opvang plaatsen. En wie is er nu vertrouwder dan oma of een tante (ik beoog geen discriminatie op geslacht, doch het gaat vrijwel altijd om oma of tante als gastouder).

De gastouder meldt zich bij het GOB, regelt de gevraagde voorwaarden (o.a. verklaring omtrent het gedrag) en de opvang kan doorgaan met behoud van de KOT.

Waar ging het mis?

En toen kwam de dag dat een GOB de service aanbood om ook de KOT aanvraag te regelen voor de gastouder. Fijn, minder werk voor de vraagouder, maar wel je Digid, BSN, etc. verstrekken aan het GOB.  Maar goed, GOB wekt vertrouwen en de gegevens werden doorgaans zonder morren verstrekt.

Sterker nog, met akkoord van B/T kon de toeslag zelfs overgemaakt worden aan het GOB. Weer minder werk voor de vraagouder. GOB int de KOT en betaalt de gastouder. Vraagouder betaalt het GOB de opvangkosten min de KOT. Iedereen blij, totdat…

Iemand bij een GOB een KOT aanvraag indiende met een andere Digid-code dan die van de vraagouder,  die tot zijn/haar stomme verbazing zonder foutmelding verstuurd werd!

Ik zet even de gedachten van deze persoon op een rijtje:

-          “Hmmm, als ik een KOT kan aanvragen met iemand anders Digid, dan kan ik ook wijzigingen doorvoeren in de aanvraag met iemand anders Digid;”

-          “Eens zien of weer een andere Digid ook werkt, ik heb er immers tientallen”.

-          “Verrek, het werkt. Dan hoef ik ook niet meer te vragen om de Digid van nieuwe klanten. Dat schept weer vertrouwen”

-          “Als ik nu eens mijn eigen rekeningnummer opgeef via een wijziging?”

-          “Nee, dat ziet de klant meteen, omdat ze dan geen geld meer krijgen. Weet je wat? Ik ga voortaan alle nieuwe klanten adviseren om de KOT op rekening van het GOB te laten storten. Lekker makkelijk voor ze en als extra service lukt dat vast wel”

Maanden gaan voorbij en B/T stort vrolijk alle KOT bedragen op rekening van het GOB. De eigenaren van een aantal GOB’s denken verder:

-          “Wacht eens. Ouders zijn nu eerlijk over het aantal uren opvang. Als ik nu eens meer uren aanvraag voor de KOT dan gaat de KOT omhoog. Dat kan toch niemand controleren, zeker niet nu toetsing achteraf plaatsvindt en wij krijgen het geld”.

-          “Hey, we kunnen ook KOT aanvragen met terugwerkende kracht. Weet je wat, we doen gewoon alsof de opvang al 8 maanden geleden aangevangen is en vragen zo alsnog om een eenmalige hoge KOT”.

Het recept voor fraude is compleet.  GOB beschikt over de noodzakelijke gegevens en kan met elke willekeurige Digid aanvragen doen en wijzigen. Overal staat hetzelfde rekeningnummer onder en B/T betaalt ALLES uit zonder stil te staan bij mogelijke fraude of te controleren op de koppeling BSN-Digid. Google maar eens op Appelbloesem en schrik gerust. De omvang van de fraude door alle GOB’s  die hierin participeerden is ongekend en nog steeds in totale omvang onduidelijk. De fraude liep zelfs nog door tot afgelopen juni (260 fraudeleuze aanvragen werden gewoon uitbetaald, daders wel gepakt), terwijl uit anonieme bronnen binnen B/T blijkt dat mogelijke fraude en het lek in de koppeling BSN-Digid al in 2008 geconstateerd was!!

En wat deed de fiscus?

Niets! Sterker nog. Nadat de eerste signalen van mogelijke fraude boven water kwamen, werd geen enkele actie ondernomen. Waar je geen IB aangifte kan indienen bij en foute koppeling BSN-Digid bleef de poort bij Toeslagen wagenwijd openstaan: geen link tussen BSN en Digid. En waarom? Omdat destijds Directeur Generaal van de Belastingdienst Mw. Thunnissen had gepleit voor een eenvoudig systeem van aanvraag doen. Blijkbaar was de gemiddelde aanvrager volgens haar niet gebaat bij een ‘complexe’ handeling als je eigen Digid aanvragen en deze vervolgens gebruiken. En om de service van de GOB’s niet te dwarsbomen, werd de koppeling BSN-Digid losgelaten. Gelooft u dit nog? Helaas is het waarheid geworden.

En dit staat haaks op?

De manier waarop de fiscus haar verloren miljoenen is op gaan halen. B/T heeft alleen oog voor het BSN. ”Staat jouw BSN gekoppeld aan een KOT waar schijnbaar een luchtje aan zit, dan vorderen we dat van jou terug! Ook als het GOB jouw KOT ontvangen heeft”.

Is er sprake van fraude door het GOB (KOT ten onrechte met terugwerkende kracht aangevraagd of meer uren opgegeven dan daadwerkelijk afgenomen) dan legt de fiscus aan de vraagouder een terugvorderingsbeschikking op en achten zij het het probleem van de vraagouder om in een civiele procedure de schade te verhalen op Appelbloesem en diens gelijken (u raadt het al, failliet). Dus B/T opent de poort tot fraude en houdt deze ruim 3 jaar open, komt dan tot actie en legt het probleem bij de gedupeerden neer!

Ik ben geen fan van het Amerikaanse rechtssysteem, maar criminal facilitation is toch een begrip dat ook in onze wet mag komen. B/T heeft de fraude zelf mogelijk gemaakt en heeft daardoor aangezet tot het plegen van fraude. Daar kun je B/T als overheid niet voor veroordelen, maar het pleit wel het gros (ja, er zijn er genoeg die bewust participeerden in de fraude) van de vraagouders vrij.

Saillante en sappige details genoeg in deze materie. Ik zal hier af en toe op terugkomen bij nieuwe ontwikkelingen.

Joost Rietveld op persoonlijke titel

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login